Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

FINPEDMED verkkosivuston tietosuoja

FINPEDMED internet-sivujen sisältämät tiedot ovat yleistä tiedotustoimintaa sekä yrityksille ja tutkimusyhteisöille suunnattua palvelutoimintaa varten. FINPEDMEDin internet-sivujen ylläpidosta vastaa FINPEDMEDin toimisto. Sivuilla olevasta aineistosta sekä uutisia koskevien kommenttien että yhteydenottolomakkeiden henkilötietoja koskevan sisällön tallentamisesta vastaa FINPEDMED / HUS laillisena omistajana. FINPEDMED internetsivut ja sen sisältämät tiedot on suunniteltu noudattaen Suomen lainsäädäntöä ja FINPEDMED on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Tietosuojalain (2018) ja EU tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän yksilöiviä henkilötietoja, ja IP-osoitteet tehdään tunnistamattomaksi. Evästeiden tietoja käytetään sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.

FINPEDMEDin sivuilta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille, joiden sisällöstä, evästekäytännöistä tai toimivuudesta FINPEDMED ei vastaa. FINPEDMED sivustoa kuitenkin päivitetään ja tarkistetaan tietyin väliajoin näiden ulkopuolisten sivujen toimivuuden ylläpitämiseksi.

FINPEDMED internet-sivujen uutiskommenttien ja yhteydenottolomakkeiden henkilötiedot

Internet-sivujen etusivulla sijaitsevia uutisia on mahdollista kommentoida. Kommentit voi lähettää ”Lue lisää”-linkin kautta. Kommentin lähettämiseen tarvitaan seuraavat pakolliset tiedot; nimi ja sähköpostiosoite. Kommentti ja kommentoijan antama nimi tulee julkisesti näkyviin kyseiselle sivulle, mutta sähköpostiosoitetta ei julkaista. Kommentoija voi valita erikseen, haluaako hän tallentaa nimensä, sähköpostiosoitteensa ja kotisivunsa sivulle käytettyyn selaimeen automattiseen lomakkeen täydennykseen seuraavaa kommentointikertaa varten.

Yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä FINPEDMED toimistoon ja tilata kuvakortteja. Yhteydenottolomakkeen lähettämiseen täydennetään seuraavat pakolliset tiedot; nimi, puhelin ja sähköposti, sekä yhteydenoton viesti. Tutkimusten ja konsultaatioiden osalta tehdään aina sähköinen palvelupyyntö (Service Request), jolle on erilliset palveluehdot (Terms of FINPEDMED Services) jotka sisältävät tarkemmat salassapidon ja tietosuojan periaatteet.

Kaikissa FINPEDMEDin välittämissä ja HUSin allekirjoittamissa sopimuksissa pääsopimuskumppaneita ja alihankkijoita koskee yleinen tietoturva, joka on kuvattu oheisessa liitteessä: Yleinen tietoturvallisuusliite.

FINPEDMED-NORDICPEDMED tutkijarekisterin tietosuoja

Katso erillinen FINPEDMED Tutkijarekisterin tietosuojaseloste: FINPEDMED_Tietosuojaseloste_2020

FINPEDMED sivuston tietosuojaseloste (2020)

1. Rekisterinpitäjä

Kansallinen Lastenlääkkeiden tutkimusverkosto, FINPEDMED

Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines

Det nationella nätverket för forskning av barnläkemedel

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri, HYKS Lasten ja Nuorten sairaudet, Digitaaliset ja Innovaatiopalvelut

Stenbäckinkatu 11, Helsinki, PL 280, 00029 HUS

Puhelin: 09-47172700

Verkkosivusto: www.finpedmed.fi sekä www.finpedmed.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi, Puhelin, Yhteystiedot; osoite

Pirkko Lepola, 050-5142646, pirkko.lepola@hus.fi postiosoitetiedot yllä.

Keskitetty FINPEDMED toimiston s-posti: c4c.finpedmed@hus.fi

3. Rekisterin nimi

FINPEDMED internetsivuston kommenttien ja yhteydenottojen henkilötiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

FINPEDMED internetsivuston toimintaan liittyvät julkiset vastineet sekä yhteydenotot ja materiaalitilaukset. Kommenteista ja tilauksista syntyvä nimien ja yhteystietojen rekisteri perustuu kommentin antajan tai yhteydenottajan omaan suostumukseen ja itse ilmoittamiin tietoihin. Yhteystietorekisterin sisältämät tiedot ovat kyseisellä julkisella verkkosivulla ilmoitetun käytännön mukaisesti joko julkisia tai salassa pidettäviä, ja tarkoitettu vain FINPEDMED toimiston käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkolomakkeen lähettäjän nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkolomakkeen lähettäjän itsensä ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja tietojen säilytysaika.

Ei säännönmukaista luovutusta. Kommentoijan tai yhteydenottajan yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Kommenttitietoja säilytetään siihen saakka, kunnes uusia kommentteja tulee määrällisesti niin paljon, että vanhemmat kommentit eivät mahdu julkisille verkkosivuille näkyviin. Silloin nimitiedot poistetaan tietokannasta. Kommentteja voidaan säilyttää pidempään toiminnan kehittämiseksi. Yhteydenottojen tietoja säilytetään tilauksia ja maksujen käsittelyä varten suljetussa tietokannassa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: ei manuaalista aineistoa.
  • ATK:lle talletetut tiedot: FINPEDMED toimisto, suojattu tietokanta, rajatut käyttöoikeudet, salasana, varmuuskopio. Tietokanta sijaitsee Suomessa Planeetta Internetin konesalissa. Tietokantaan on pääsy vain rajatuilla IT-vastuuhenkilöillä palvelun ylläpitäjällä (Planeetta Internet Oy, Helsinki). Henkilötiedot sijaitsevat yhdessä tietokannassa ja ne voidaan tarvittaessa poistaa pyynnöstä (manuaalinen toimenpide).

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kommentoijalla tai yhteydenottajalla on mahdollisuus ilman erillistä kirjallista ilmoitusta pyytää tarkastamaan lähettämänsä tiedot FINPEDMED toimiston kautta toimiston aukioloaikoina.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen oikeellisuus perustuu kommentoijan tai yhteydenottajan omaan ilmoitukseen, ja he voivat itse pyytää korjaamaan tai poistamaan itseään koskevat tiedot FINPEDMED toimiston kautta toimiston aukioloaikoina.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Kommentoijien ja yhteydenottajien yhteystietoja voidaan käyttää vain näiden omalla suostumuksella, jolloin heillä on oikeus myös kieltää itseään koskevien tietojen käyttö. Käytön salliminen ja kielto ilmoitetaan FINPEDMED toimistolle. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta