Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646
Strategia

FINPEDMED Strategia 2020-2021

Missio

Edistämme suomalaisten (eurooppalaisten) lasten terveyttä lisäämällä uusien lääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja rekisteröintiä, pyrkien välttämään tarpeettomat lapsiin kohdistuvat tutkimukset. Tavoitteena on saada uusia turvallisia lääkehoitoja lapsille ja uutta tutkimustietoa.

Arvopohja

Toimintamme pohjautuu luotettavaan, vastuulliseen sekä eettisesti ja tieteellisesti korkeatasoiseen työhön. Olemme voittoa tavoittelematon organisaatio jota hallinnoi juridinen isäntäorganisaatio (HUS, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet). Toimimme läpinäkyvästi ja vaihdamme tietoja avoimesti sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Edustamme tutkimustyötä tekeviä lääkäreitä ja asiantuntijoita, ja kehitämme tutkimustyötä edistäviä kansallisia yhtenäisiä käytäntöjä, materiaaleja sekä toimintamalleja.

Visio

Haluamme kasvaa yhdeksi Euroopan parhaista tutkimusverkostoista, yhdessä pohjoismaisen verkoston, NORDICPEDMEDin kanssa ja toimia osana tulevaa eurooppalaista c4c-tutkimusinfrastruktuuria.

Palvelut ja palveluperusteet

Tuotamme asiantuntijapalveluita lääke- ja bioteknologiateollisuudelle sekä akateemisille tutkimusryhmille oman suljetun jäsenrekisterin ja  e-Palvelupyyntö-järjestelmän kautta. Olemme jäsenenä Euroopan Lääkeviraston (EMA) koordinoimassa Enpr-EMA tutkimusverkostossa. Palvelumme pohjautuvat EU:n Lastenlääkeasetuksen (EY 1901/2006) ja lainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin. Tuotamme omille jäsenillemme tutkimusta tukevia sisäisiä palveluita ja tarjoamme uusia tutkimustehtäviä.

Tarjoamme koko maan laajuisen verkoston avulla korkeinta ja ajantasaista asiantuntijuutta lasten lääketutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelumme kattaa kaikki lastentautien erikoisalat Suomessa (rokotteet pois lukien). Lisäksi tarjoamme asiantuntijuutta pediatrisen kliinisen farmakologian, farmasian sekä lääketieteellisen tutkimusetiikan osa-alueilla. Emme toimi viranomaisen asemassa, emmekä tee viranomaisille kuuluvia päätöksiä tai lausuntoja. Palvelumme koordinoidaan keskitetysti yhden toimipisteen (toimisto) kautta.

Koulutus ja viestintä

Koulutamme omia asiantuntijoitamme, ja lisäämme näin heidän erityisasiantuntemustaan. Tarjoamme lisäkoulutusta myös muille sidosryhmille. Pyrimme tiedottamaan toiminnastamme avoimesti kaikkia; viranomaisia, potilasjärjestöjä, lääkäreiden erikoisalayhdistyksiä, apteekkeja ja sairaaloita. Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisiin, pohjoismaisiin sekä kansainvälisiin kongresseihin ja kokouksiin, ja pyrimme vaikuttamaan näissä.

Asiakaskuvaus ja yhteistyö

Asiakkaitamme ovat Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan alueilla sekä kansainvälisesti toimivat tutkivan lääke-, ja bioteknologiateollisuuden yritykset, muut tutkimusta tekevät alihankintayritykset sekä eurooppalaiset ja kansalliset akateemiset tutkimusryhmät. Palvelemme myös Suomen ja Euroopan lääke-, lupa- ja eettisiä viranomaistahoja, ja sellaisia instituutioita ja organisaatioita, jotka tarvitsevat asiantuntijapalveluitamme. Teemme laajaa yhteistyötä kansainvälisten, eurooppalaisten ja pohjoismaisten verkostojen sekä hankkeiden kautta.

Rahoitus ja toiminta

Pyrimme kasvattamaan tutkimuspalveluidemme määrää, ja kehittämään toiminnallemme uusia mittareita. Pyrimme löytämään pitkän aikavälin kestävän rahoitusratkaisun uusien infrastruktuurirahoitusten ja -hankkeiden kautta.