Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

Tutkimukseen tarvitaan suostumus

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja tietoisuuteen siitä, mihin aikoo osallistua. Kaikilta tutkimukseen pyydetyiltä henkilöiltä tai heidän laillisilta edustajiltaan täytyy saada tietoinen suostumus ennen tutkimukseen osallistumista.

Suostumuksen vaatiminen pohjautuu ihmisarvon, oman mielipiteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Suostumus (huoltajan ja/tai lapsen) voidaan koska tahansa peruuttaa ennen tutkimuksen päättymistä sen millään tavoin vaikuttamatta lapsen mahdollisesti tarvitsemaan hoitoon.

Tutkimuslain mukaan alle 15-vuotiaan lapsen osalta huoltaja (vanhemmat tai laillinen edustaja) allekirjoittaa suostumusasiakirjan, mutta luku- ja kirjoitustaitoiselta lapselta pyydetään lisäksi ikää ja kehitystasoa vastaava oma suostumus. Viisitoista vuotta täyttäneet nuoret, jotka kykenevät ymmärtämään tutkimuksen merkityksen, voivat antaa oman itsenäisen suostumuksensa silloin, kun kyseessä on heille suoraa terveydellistä hyötyä tuova tutkimus. Tällöinkin lailliselle (-ille) huoltajalle (-jille) on kuitenkin ilmoitettava nuoren osallistumisesta.

Suostumus perustuu edeltä käsin annettuun, tutkimuksesta kertovaan tutkimustiedotteeseen. Huoltajien tiedote sisältää kaiken säädöksissä määrätyn tutkimuksesta kertovan tiedon. Lapsille ja nuorille tarkoitettu tiedote on oltava ikään ja kehitystasoon nähden soveltuvassa muodossa niin, että he kykenevät riittävässä laajuudessa sen ymmärtämään ja voivat kertoa, haluavatko he osallistua tutkimukseen vai eivät.

Lasten tiedotteet voivat olla hyvin lyhyitä ja sisältää vain tärkeimmät tiedot tutkimuksesta. Tutkimustietojen kerronnassa voi käyttää apuna kuvia, multimediaa, tai muuta materiaalia. kuten valokuvia, videoita tai piirrettyjä kuvia. Katso:Materiaalipankki; FINPEDMED Kuvakortit tutkimukseen).

FINPEDMED; Lapsia sekä heidän huoltajiaan koskevia tutkimustiedote- ja suostumusasiakirjamalleja.

Lapsia tai nuoria ei saa millään tavoin pakottaa, houkutella tai suostutella osallistumaan tutkimuksiin. Osallistumisen tulee olla lapsen oletetun tahdon mukainen, ja lapsen oma mielipide ja mahdollinen vastustus tulee aina huomioida.

Tutkimuslain mukaan osallistumisesta ei saa maksaa palkkiota eikä muita houkuttimia osallistumiseen saa käyttää. Joskus lapsia voidaan auttaa hahmottamaan tutkimuksen kulkua ja motivoida jatkamaan antamalla tutkimuksen päättyessä osallistumiskiitoksena arvoltaan vähäistä tuotteita, joiden on oltava osa ennalta hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa.