Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

Lapset tarvitsevat uusia lääkkeitä

Lapsille (Euroopassa n.100 miljoonaa; suomessa n. 1,1 miljoonaa 0-17 -vuotiasta) ei ole riittävästi lapsile soveltuvia lääkkeitä. Sen vuoksi lasten sairauksien hoidossa joudutaan käyttämään aikuisille tarkoitettuja lääkkeitä, joiden tarkempaa soveltuvuutta ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei ole tutkittu lapsilla. Siksi on tärkeää, että lääkkeet tutkitaan aikuisten lisäksi myös lapsiväestössä, jotta myös lapset ja nuoret saavat uusia lääkkeitä eri sairauksien hoitoon ja niiden ennalta ehkäisyyn.

Tätä kehitystä tuetaan lainsäädännöllä. Euroopassa astui voimaan vuonna 2007 Lastenlääkeasetus (EY 1901/2006), joka velvoittaa lääkeyhtiöitä tutkimaan uudet lääkkeet myös lapsilla, jos viranomaiset arvioivat ne lapsille tarpeelliseksi. Asetus velvoitti myös Euroopan lääkeviraston (EMA) perustamaan Eurooppalaisen verkoston koordinoimaan kansallisia ja muita tutkimusverkostoja. FINPEDMED on tämän vuonna 2010 perustetun EU-verkoston, Enpr-EMA:n (The European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency), jäsen.