Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja lasten tutkimuksissa

Alla oleva kuvapari on kehitetty lisäämään lapsen ymmärrystä siitä, miten hänen henkilötietojansa käsitellään lääketieteellisissä tutkimuksissa (eli esimerkiksi uuden lääkkeen tai lääkinnällisen laitteen tutkimuksessa). Alla olevia kuvatekstejä voi käyttää apuna näiden kuvien sanoittamisessa. Tekstiä voi kerrottaessa muokata kuhunkin tutkimukseen soveltuvaksi.

Tutkittaville ja heidän huoltajilleen tulee aina kertoa miten ja minne tutkimuksessa kerättävät tutkittavan henkilötiedot / koodatut tiedot tallennetaan, minne niitä lähetetään (jos tietoja on tarkoitus käsitellä myös esimerkiksi ulkomaisissa tai muissa kotimaisissa tutkimuskeskuksissa), kuinka kauan tietoja säilytetään sekä milloin tiedot hävitetään.

Tutkimuskeskuksen yhteystiedot tulee aina antaa tutkittaville mahdollisia käsittelytiedusteluja, tietojen käytön kieltoa, sekä mahdollisia väärinkäytöksiä tai valituksia varten.

1.KUVA (Tämä on esimerkkikuva – aina ei esimerkiksi mitata verenpainetta)
Tässä kuvassa on Viima Virtanen. Hän on tullut [isän/äidin/huoltajan] kanssa käymään lääkärin luona, koska Viima osallistuu lääkärin tekemään tutkimukseen. Lääkäri voi tutkia esimerkiksi uutta lääkettä sairauden hoitoon tai uutta rokotetta, jolla voidaan ehkäistä sairastumista. Tutkimusta varten Viimasta täytyy kerätä joitain tietoja, jotta tutkimus onnistuu ja menee suunnitelman mukaisesti. Tällä kertaa tutkijalääkäri mittaa Viiman verenpaineen, kyselee Viiman voinnista ja kirjaa kaikki tärkeät tutkimukseen kuuluvat asiat tietokoneella tutkimuskeskuksen [kuten vaikka sairaalan] potilastietoihin sekä lisäksi tutkimustietoihin.  Näitä Viiman henkilötietoja tarvitaan, jotta lääkärit ja hoitajat voivat hoitaa Viimaa mahdollisimman hyvin.
2.KUVA
Viimaa hoitavan lääkärin ja hoitajien lisäksi myös muut tutkimuksen ammattilaiset tarvitsevat Viiman tietoja, koska heidän täytyy seurata tutkimuksen tapahtumia ja että kaikki tehdään sääntöjen mukaan oikein. Jotta myös nämä muut henkilöt voivat seurata tutkimusta, Viiman henkilötiedot täytyy koodata. Koodaus tarkoittaa, että tutkimuksessa mukana olevan lapsen nimi ja syntymäaika korvataan ikiomalla numero- tai kirjainyhdistelmällä. Viima on saanut lääkäriltä tällaisen oman tutkimuskoodin. Se on FI005. Nyt tutkimustiedoissa ei käytetä enää Viiman nimeä eikä syntymäaikaa, vaan pelkästään Viiman omaa koodia FI005. Kaikille tutkimuksessa oleville lapsille annetaan omat henkilökohtaiset koodit, jotka kirjataan koodilistalle. Ainoastaan tutkijalääkärillä on tämä koodilista eli kaikkien hänen tutkimuksessaan mukana olevien lasten koodien avaimet. Koodiavaimella lääkäri voi tarvittaessa avata koodilukon, ja nähdä kenelle lapselle mikäkin koodi kuuluu.