Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

Asiantuntijapalvelut

FINPEDMED-verkoston palveluita tuottavat kaikki verkoston asiantuntijajäsenet, jotka edustavat lastenlääkkeiden kehitykseen ja tutkimukseen liittyvää asiantuntemusta 23:lta eri erikoisalalta. Asiantuntijat vastaavat FINPEDMED toimiston kautta tulleisiin palvelupyyntöihin. Toiminta perustuu voimassa oleviin FINPEDMEDin omiin palveluehtoihin – Terms of FINPEDMED Services.

Asiantuntijat eivät toimi viranomaisen roolissa eivätkä tee hallinnollisiin tehtäviin liittyviä päätöksiä. Kaikki asiantuntijat toimivat itsenäisesti edustaen omaa erikoisalaansa FINPEDMEDin jäsenenä. Kaikki asiantuntijat ovat sitoutuneet henkilökohtaisesti FINPEDMEDin kautta saatavien ja käsiteltävien tietojen salassapitoon. Asintuntijat eivät saa jakaa mitään palvelupyyntöihin liittyviä salassapidettäviä tietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta kyseisen tehtävän hoitamiseen tarvittavaa omaa tutkimushenkillökuntaa.

Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu mm. erikoisalakohtaiset kansalliset lausunnot ja arviot tutkimusten toteuttamisen mahdollisuuksista, sekä tutkimussuunnitelmiin tai lääkevalmisteisiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Toimeksiantaja määrittelee kussakin palvelupyynnössä tehtävien laajuuden. Erilliset salassapitosopimukset yrityksille tai vaaditut sidonnaisuusilmoitukset annetaan toimeksiantajille heidän vaatimustensa mukaisesti.

Asiantuntijat voivat tehdä myös konsultaatioita, jotka tehdään konsultaatiosopimusten kautta palkkioperusteisesti. Palkkio määräytyy tehtävän laajuuden mukaisesti FINPEDMED-verkoston palvelumaksujen mukaisesti. Rahaliikenne hallinnoidaan HYKS-instituutti Oy:n kautta.

Asiantuntijatehtävien kuvaus: FINPEDMED Asiantuntijajäsen_toiminnan kuvaus