Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

Koulutukset asiantuntijoille sekä sidosryhmille

FINPEDMEDin yhtenä tavoitteena on nostaa lapsilla tehtävien lääketutkimusten laatua lisäämällä räätälöityä täydennyskoulutusta tutkijoille ja tutkimushenkilökunnalle, sekä lääketeollisuuden henkilökunnalle.

Näiden terveydenhuollon ammattilaisille kohdennettujen koulutusten lisäksi, FINPEDMED pyrkii informoimaan ja kouluttamaan laajalti myös muita sidosryhmiä, joista täkeimmäksi tulevat lähitulevaisuudessa nousemaan potilaat ja heidän perheensä. Nuorille potilaille ja heidän terveille ikäryhmänuorille on erillinen tutkimuksen nuorisoraati HUSissa. Tutkimusraatiin osallistuminen on vapaaehtoista, ja siihen osallistuvat saavat ensin perehdytyskoulutuksen.

FINPEDMEDin järjestämät koulutukset kohdentuvat lapsilla tehtävien tutkimusten erityispiirteisiin ja pediatriseen kliiniseen farmakologiaan. Koulutuksen avulla pyritään kansallisesti myös harmonisoimaan ja yhtenäistämään tutkijoiden toimintamalleja. FINPEDMED on järjestänyt kansalliset lasten lääkehoidon päivät (LLHP) vuosina 2014, 2016 ja 2018, sekä suunnitelut pediatrisille tutkimushoitajille oman neljän opintopisteen pätevöitymiskoulutuksen (2015). Koulutus on toteutettu tähän mennnessä kolmessa yliopistosairaalassa; TAYS, HUS ja TYKS.

Lasten kliinisissä tutkimuksissa toimivalla henkilökunnalla tulee aina olla määräajoin uusittava Hyvän Kliinisen Tutkimustavan laatuvaatimusten (Good Clinical Practice, GCP) mukainen koulutus suoritettuna. Tätä koulutusta tarjoavat monet yliopistosairaalat ja yksityiset terveyspalveluyksiköt yhdessä kurssia tuottavan ja virallisen GCP-todistuksen Suomessa myöntävän Lääketietokeskus Oy:n kanssa.