Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646

Tutkimusyhteistyötä tehdään laajasti sekä pohjoismaisella että eurooppalaisella tasolla

Koska lapset ovat pääosin terveitä, tarvitaan sairastuneiden lasten ja nuorten lääkehoitojen tutkimukseen erittäin laajaa yhteistyötä, jotta kaikki yksittäiset potilaat voisivat saada mahdollisuuden osallistua tutkimuksiin ja jotta kaikkiin tutkimuksiin saadaan kerättyä riittävän laajat tutkimustiedot lääkeiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta.  Lääkeviranomaiset tarvitsevat aina riittävästi tutkimuksista saatavaa tietoa, jonka perusteella he voivat myöntää uusille lääkevalmisteille myyntiluvan, jonka jälkeen ne saadaan myyntiin; mm. sairaaloihin ja apteekkeihin ja edelleen potilaskäyttöön.

FINPEDMED tekee tämän vuoksi yhteistyötä sekä Pohjoismaisella tasolla NORDICPEDMED verkoston kautta, että on mukana eurooppalaisissa tutkimusverkostojen hankkeissa, kuten PedCRIN (2017-2020) ja Conect4Children-c4c-hankkeessa (2018-2024, jatkuu 05-2025).

Näiden lisäksi FINPEDMED kuuluu eurooppalaiseen lastenlääketutkimus -verkostoon, Enpr-EMAan, joka toimii Euroopan lääkeviraston alaisuudessa. Enpr-EMA on pysyvä rakenne, joka pohjautuu EU:n Lastenlääkeasetuksen lainsäädännölliseen vaatimukseen.