Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646
Enpr-EMA on Euroopan lääkeviraston alaisuudessa toimiva pysyvä asiantuntijoiden verkosto

Kun euroopassa astui voimaan vuonna 2007 Lastenlääkeasetus (EY 1901/2006), sen artikla 44 velvoitti myös Euroopan lääkeviraston (EMA) perustamaan Eurooppalaisen verkoston, Enpr-EMA:n (The European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency), koordinoimaan kansallisia ja muita erikoisalakohtaisia lasten lääketutkimusverkostoja. Enpr-EMA ei tee itse tutkimusta eikä myöskään rahoita sitä. Verkoston päätoiminta on koordinoida  kaikkien Enpr-EMA:n jäsenverkostojen (tällä hetkellä 51 verkostoa) välistä yhteistyötä, edistää tutkimuksen edellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä, sekä ylläpitää verkostojen ja kaikkien sidosyhmien, kuten lääketeollisuuden, lasten ja nuorten, ja kaikkien viranomaisten välistä tietojen vaihtoa. Euroopan lääkevirasto tarjoaa toiminnalle sihteeristön, verkkosivuston sekä mahdollisuuden järjestää kokouksia.

FINPEDMED on Enpr-EMAn 1. kategorian jäsen ja osallistuu Enpr-EMA strategiseen toiminnan suunnitteluun sen Koordinaatioryhmässä (Coordination Group) yhdessä n. 20:n muun verkoston kanssa. Tällä hetkellä myös FINPEDMEDin Toiminnanjohtaja on Enpr-EMA:n Koordinaatioryhmän puhjeenjohtaja ja toimii yhdessä EMAn puolesta asetetun puheenjohtajan kanssa työparina kaikissa Enpr-EMAn kokouksissa.