Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646
Materiaalipankki

Materiaalipankki

FINPEDMED on tuottanut käytännön tutkimus- ja potilastyön tueksi erilaisia asiakirjamalleja ja kuvamateriaalia.

Näitä asiakirjamalleja sekä FINPEDMED kuvakortteja voi käyttää apuna kliinisissä lääke- tai laitetutkimuksissa. Mallilomakkeita on sekä lapsille ja heidän huoltajilleen, että myös raskaana oleville tutkimukseen osallistujille. Mallien sisällöt tulee muokata kuhunkin tutkimussuunnitelmaan soveltuvaksi. Kuvakortteja on mahdollista käyttää laajemminkin potilas- ja asiakastyössä, esimerkiksi keskustelun tukena vieraskielisten perheiden kanssa.

  • Ohjeita, ohjetaulukko ja vinkkejä tutkijoille ja yrityksille suostumusten suunnitteluun ja suostumusprosessiin
  • Suostumuslomakeet eri ikäryhmille; pienten lasten suostumus sisältää integroidun tiedotteen
  • Potilastiedotteen rakenne 15 vuotta täyttäneille ja huoltajille
  • Henkilötietojen käsittelytiedote 15 vuotta täyttäneille
  • Huoltajien ilmoituslomake
  • Raskaana olevan suostumus
  • Kuvakortit lasten kliinisiin tutkimuksiin sekä muun potilas- ja asiakastyön tueksi

Materiaalit on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: Ohjeet ja lomakemallit sekä Kuvakortit.