Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
  • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
  • c4c.finpedmed@hus.fi
  • 050 514 2646
Materiaalipankki

Materiaalipankki

FINPEDMED on tuottanut käytännön tutkimus- ja potilastyön tueksi erilaisia asiakirjamalleja ja kuvamateriaalia.

Näitä asiakirjamalleja sekä FINPEDMED kuvakortteja voi käyttää apuna monenlaisissa lapsilla tehtävissä kliinisissä tutkimuksissa. Mallien sisällöt tulee muokata kuhunkin tutkimussuunnitelmaan soveltuvaksi. Kuvakortteja on mahdollista käyttää laajemminkin potilas- ja asiakastyössä, esimerkiksi keskustelun tukena vieraskielisten perheiden kanssa.

  • Ohjeita ja ohjetaulukko tutkijoille ja yrityksille suostumusten suunnitteluun ja suostumusprosessiin
  • Suostumuslomakemallit eri ikäryhmille; pienten lasten suostumus sisältää integroidun tiedotteen
  • Potilastiedotteen rakennemalli 15 vuotta täyttäneille ja huoltajille
  • Huoltajien ilmoituslomakemalli
  • Kuvakortit lasten kliinisiin tutkimuksiin sekä muun potilas- ja asiakastyön tueksi

Materiaalit on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: Ohjeet ja lomakemallit sekä Kuvakortit.