Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
 • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
 • c4c.finpedmed@hus.fi
 • 050 514 2646

Suostumus- ja tiedotemallit sekä ohjeet lasten lääke- ja laitetutkimuksiin

Olemme luoneet tutkijan avuksi mallit ja ohjeistusta tutkimustiedotteen ja suostumuslomakkeen laatimiseen ja suostumuskeskusteluun.

Vuoden 2022 alussa (31. tammikuuta) astui voimaan EU:n Lääketutkimusasetus (536/2014 CTR). Samanaikaisesti otettiin käyttöön siihen liittyvä EU:n sähköinen asiointijärjestelmä (CTIS). Asetuksen mukaisesti myös uusi kansallinen tutkimuslainsäädäntö astui täysipainoisesti voimaan 31.1.2022. Katso lisää: MATERIAALIPANKKI / Säädökset ja ohjeet.

Uudet suostumus- ja tiedotemallit 2021

Uudet suostumus- ja tiedotemallit on tehty EU tietosuoja-asetusta (GDPR, 25.5.2018), sekä EU:n Lasten lääketutkimuksen eettisen ohjeiston (Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with minors, R1, 18.9.2017) mukaisiksi. Kokonaan uusi lomake on 15-17 vuotiaille suunnattu henkilötietojen käsittelytiedote, joka on päivitetty vastaamaan uutta kansallista lääketutkimuslakia. Tämä tiedote annetaan tutkittavaksi pyydetylle osana suostumusprosessia, sen erillisenä liitteenä. Kaikki mallit on luotu HUS Lasten ja Nuorten Tutkimusraadin esittämien toiveiden mukaisesti. Tämä lisää lasten ja nuorten osallistamista heitä itseään koskevaan päätöksentekoon, ja lisää tekstin ymmärtämistä oikeassa kohderyhmässä.

Uudet mallit on jaoteltu seuraviin ryhmiin:

 • Alle 15-vuotiaat lapset
 • 15-17 vuotiaat nuoret
 • Lailliset huoltajat
Huomioitavaa:
 • Alla olevat lomakemallit tulee muokata käyttöön aina tutkimussuunnitelman mukaisesti
 • Malleja voi täydentää lomakkeiden sisältämillä valmiilla tekstivaihtoehdoilla tai ne voi kirjoittaa kokonaan uudelleen – lomakkeet on avattava ensin pdf-ohjelmistossa muokkausta varten (esim. Adobe Acrobat Reader).
 • Täydennetyt ja muokatut lomakkeet allekirjoitetaan tulostetuille paperikopioille.
 • Tutkimustiedotemalli 15-17 vuotaille antaa vain ohjeen kaikista tiedotteen vaatimista sisällöistä eri tutkimustyypeille.
 • Tiedotteet luodaan aina erikseen jokaiseen tutkimukseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.
 • Tietosuojasta on erillinen kuvapari sekä kuville sanoitettu malliteksti. Kts. TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASTA LAPSILLE

Alle 15-vuotiaiden lasten suostumus:

 • Ei anna itsenäisesti käytettynä laillista lupaa lapsen osallistumiselle. Osallistumiseen tarvitaan lapsen oman suostumuksen jälkeen / sen  lisäksi laillisen huoltajan(-jien) erillinen suostumus.
 • On INTEGROITU, eli suostumus sisältää tiedotteen tärkeimmät tiedot lyhyesti. Erillistä tiedotetta ei välttämättä tarvita, mutta kuvallinen / kuvitettu lisäinformaatio esimerkiksi tutkimuksen kulusta (aika, tutkimuskäynnit) olisi suotavaa olla esitettäväksi. Myös muuta tietoa voi esittää kuva + tekstimuodossa. Kaiken informaation tulee olla helposti ymmärrettävää ja selkeää kieltä, lyhyitä lauseita ja lyhyitä kappaleita. Kaikki käytetyt termit ja erikoisnimet tulee selkokielistää.
 • Täydellinen tiedote tutkimuksesta annetaan aina lailliselle huoltajalle/huoltajille.
 • Tutkimustiedotteen apuna voidaan käyttää kuvamateriaalia, esim. KUVAKORTTEJA.
 • Tutkimuksesta kertoneen ja suostumusta pyytäneen asiantuntijan tulee aina varmistaa, että sekä lapsi että hänen laillinen huoltajansa ovat ymmärtäneet annetut tiedot, lapsen osalta ikä- ja kehitystaso huomioiden.
Suomeksi (päivitetty: 23.6.2021, *16.12.2021):
Ruotsiksi / på svenska (uppdaterad: 23.6.2021, *16.12.2021)

Englanninkieliset lomakemallit / English templates: Guidelines and Form Templates.