Siirry sisältöön
FINPEDMED
FI
 • Stenbäckinkatu 11, Helsinki
 • c4c.finpedmed@hus.fi
 • 050 514 2646

Suostumusmallit sekä ohjeet

Olemme luoneet tutkijan avuksi mallit ja ohjeistusta tutkimustiedotteen ja suostumuslomakkeen laatimiseen ja suostumuskeskusteluun.

HUOM: Ohjeet perustuvat nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tämä tulee muutumaan 2021-2022 aikana, kun uusi EU:n Tutkimusasetus (536/2014 CTR) otetaan käyttöön sähköisen EU-portaalin myötä, ja uusi asetuksen mukainen kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan (uusi laki kliinisistä lääketutkimuksista).

Uudet suostumus- ja tiedotemallit 2021:

Uudet suostumus- ja tiedotemallit on tehty EU tietosuoja-asetusta (GDPR, 25.5.2018), sekä EU:n Lasten lääketutkimuksen eettisen ohjeiston (Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with minors, R1, 18.9.2017) mukaisiksi. Kokonaan uusi lomake on 15-17 vuotiaille suunnattu henkilötietojen käsittelytiedote. Tämä tiedote annetaan tutkittavaksi pyydetylle osana suostumusprosessia, sen erillisenä liitteenä. Kaikki mallit on luotu HUS Lasten ja Nuorten Tutkimusraadin esittämien toiveiden mukaisesti. Tämä lisää lasten ja nuorten osallistamista heitä itseään koskevaan päätöksentekoon, ja lisää tekstin ymmärtämistä oikeassa kohderyhmässä.

Uudet mallit on jaotetu seuraviin ryhmiin:

 • Alle 15-vuotiaat lapset
 • 15-17 vuotiaat nuoret
 • Lailliset huoltajat
Alla olevat lomakkeet voi joko täydentää sähköisesti, muokkaamalla / valitsemalla valikoista sopivat vaihtoehdot, tai tulostamalla lomake ja täydentää se tulosteelle.
 • Sähköisesti täytettävät lomakkeet allekirjoitetaan vasta täydennyksen jälkeen tulostetulle paperille.
 • Tutkimustiedotemalli 15-17 vuotaille antaa ohjeen vain tiedotteen sisällöstä. Tiedotteet luodaan aina erikseen jokaiseen uuteen tutkimukseen.

Alle 15-vuotiaiden lasten suostumus:

 • Ei anna itsenäisesti käytettynä laillista lupaa lapsen osallistumiselle. Osallistumiseen tarvitaan lisäksi lapsen laillisen huoltajan erillinen suostumus.
 • On INTEGROITU, eli SUOSTUMUS sisältää TIEDOTTEEN tärkeimmät tiedot. Erillistä tiedotetta ei välttämättä tarvita, mutta kuvallinen / kuvitettu lisäinformaatio esimerkiksi tutkimuksen kulusta (aika, tutkimuskäynnit) olisi suotavaa olla esitettäväksi. Myös muuta tietoa voi esittää kuva + tekstimuodossa. Kaiken informaation tulee olla helposti ymmärrettävää ja selkeää kieltä, lyhyitä lauseita ja lyhyitä kappaleita. Kaikki käytetyt termit ja erikoisnimet tulee selkokielistää.
 • Tutkimustiedotteen apuna voidaan käyttää kuvamateriaalia, esim. KUVAKORTTEJA.
 • Täydellinen tiedote tutkimuksesta annetaan aina lailliselle huoltajalle/huoltajille.
 • Tutkimuksesta kertoneen ja suostumusta pyytäneen asiantuntijan tulee aina varmistaa, että sekä lapsi että hänen laillinen huoltajansa ovat ymmärtäneet annetut tiedot, lapsen osalta ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen oman suostumuksen jälkeen huoltaja(t) voivat antaa SUOSTUMUKSENSA.
Suomeksi:
Ruotsiksi / på svenska:

Englanninkieliset lomakemallit / English templates: Guidelines and Form Templates.