Finpedmed
teemakuva

Koulutus

FINPEDMED -verkoston yhtenä tavoitteena on nostaa lapsilla tehtävien lääketutkimusten laatua lisäämällä täydennyskoulutusta tutkijoille ja tutkimushenkilökunnalle, sekä lääketeollisuuden henkilökunnalle.

Koulutukset kohdentuvat Hyvän Kliinisen Tutkimustavan laatuvaatimuksiin (GCP), lapsilla tehtävien tutkimusten erityispiirteisiin ja pediatriseen kliiniseen farmakologiaan. Koulutuksen avulla pyritään kansallisesti myös harmonisoimaan ja yhtenäistämään tutkijoiden toimintamalleja.

Verkosto toimii yhteistyössä kaikkien yliopistosairaaloiden ja niiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta pyritään suunnittelemaan yhteistyössä tutkimusverkostojen, koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. FINPEDMED -verkoston jäsenille koulutus on jäsenetuna joko maksutonta tai muutoin edullisempaa.

Koulutustarjonta: Koulutukset ja Tapahtumat -sivulta ja jäsenten Extranet -sivuilta.

Koulutus

FINPEDMED -verkoston yhtenä tavoitteena on nostaa lapsilla tehtävien lääketutkimusten laatua lisäämällä täydennyskoulutusta tutkijoille ja tutkimushenkilökunnalle, sekä lääketeollisuuden henkilökunnalle.

Koulutukset kohdentuvat Hyvän Kliinisen Tutkimustavan laatuvaatimuksiin (GCP), lapsilla tehtävien tutkimusten erityispiirteisiin ja pediatriseen kliiniseen farmakologiaan. Koulutuksen avulla pyritään kansallisesti myös harmonisoimaan ja yhtenäistämään tutkijoiden toimintamalleja.

Verkosto toimii yhteistyössä kaikkien yliopistosairaaloiden ja niiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta pyritään suunnittelemaan yhteistyössä tutkimusverkostojen, koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. FINPEDMED -verkoston jäsenille koulutus on jäsenetuna joko maksutonta tai muutoin edullisempaa.

Koulutustarjonta: Koulutukset ja Tapahtumat -sivulta ja jäsenten Extranet -sivuilta.